Sulisobenzone

Tên gọi khác: Sulisobenzone

Tên dược phẩm của benzophenone-4, một hóa chất chống nắng. Xem benzophenone-4.


X
Top