Sunflower seed oil

Tên gọi khác: Sunflower seed oil

(Tiếng Việt. Dầu hạt hướng dương)

Được ép từ hạt hướng dương. Xem thêm sunflower oil.


Top