Vegetable oil

Tên gọi khác: Vegetable oil

(Tiếng Việt. Dầu thực vật)

Một chất mang và chất điều hòa da hút giữ có thể được tích hợp cho mục đích làm mềm da. Phải cần cả một danh sách liệt kê để cho thấy tính đa dạng của các loại dầu này ở dạng riêng lẻ hay hỗn hợp, bao gồm dầu đậu phộng, dầu bắp, dầu mè, dầu oliu, và dầu hạt bông. Do không thể xác định loại chiết xuất dầu khi được liệt kê theo cách rập khuôn như thế này, rất khó để xác định giá trị nguyên liệu hoặc bất kỳ phản ứng da có thể phát sinh từ việc sử dụng nguyên liệu. Dầu thực vật là loại dầu ép từ các loại rau củ quả vốn chứa chủ yếu là các triglyceride của axit béo.


Top