Verbena

Tên gọi khác: Verbena

(Tiếng Việt. Cỏ roi ngựa)

Xem vervain oil.


Top