Vetiver oil (Vetiveria zizanioides)

Tên gọi khác: Vetiver oil (Vetiveria zizanioides)

Tên khác: khus-khus

(Tiếng Việt. Dầu cỏ vetiver)

Được đánh giá là chất kích thích và làm săn, và được sử dụng trong nước hoa cũng như mỹ phẩm. Phần dầu, có một hợp chất thơm có mùi gỗ khó chịu. được lấy từ rễ của một loại cỏ mỏng manh.


X
Top