Wild basil (Ocimum gratissimum)

Tên gọi khác: Wild basil (Ocimum gratissimum)

(Tiếng Việt. Cây húng quế dại)

Chủ yếu được dùng như một thành phần hương liệu trong công thức mỹ phầm, phần tinh dầu đã được chứng minh tính chất kháng khuẩn và kháng nấm.


Top