facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Clinique này xài ok, tẩy đc cả mascara và eyeliners loại kg trôi dễ dàng. Mình xài đc 3 chai rồi.

Clinique này xài ok, tẩy đc cả mascara và eyeliners loại kg trôi dễ dàng. Mình xài đc 3 chai rồi.

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top