facebook

Hội da dầu
                   3855 Thành viên 435 Bài viết

Có ai dùng mask chanh này chưa ạ. Cho e xin review

Có ai dùng mask chanh này chưa ạ.
Cho e xin review

Lượt thích 11 Thích comment2 Bình luận
Bình Nguyễn

Bình Nguyễn Em này hút dầu tốt lắm đấy

4 năm trước

Em này hút dầu tốt lắm đấy
  Hủy
Thao Vo

Thao Vo sp dành cho da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. nếu sdụng thỳ b nên đắp xa vùng mắt,có thành phần bạc hà nên hơi cay mắt. cho điểm thỳ mình cho 8/10.

4 năm trước

sp dành cho da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu. nếu sdụng thỳ b nên đắp xa vùng mắt,có thành phần bạc hà nên hơi cay mắt. cho điểm thỳ mình cho 8/10.
  Hủy
Top