facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Có ai dùng serum Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate chưa ạ? Với cả muốn mua serum này thì mua ở đâu thì uy tín ạ? :)

Có ai dùng serum Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate chưa ạ? Với cả muốn mua serum này thì mua ở đâu thì uy tín ạ? :)

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top