facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Có ce nào đã sài sp này chưa ạ, mặc dù đã xem review nhưng muốn hỏi xem ce nào sài rồi để tham khảo... Ngoài ra hiện da mình có ít mụn ẩn ở trán và da hai má...

Có ce nào đã sài sp này chưa ạ, mặc dù đã xem review nhưng muốn hỏi xem ce nào sài rồi để tham khảo... Ngoài ra hiện da mình có ít mụn ẩn ở trán và da hai má có vài chổ sẹo nhỏ vì ngày trước mụn to và lcl to và thường công việc hay làm đêm mình đang sd srm cerave — toner simple và đắp mặt nạ thôi chưa rõ nên sài tiếp nhưng da cũng cải thiện đáng kể nhờ làm sạch

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top