facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Da e bị thâm do mụn để lại ,e có sử dụng sp Acnes Facial Serum nhưng tình trạng thâm mờ ko đáng kể ,mọi ng có thể chỉ cho e sp nào trị thâm nhanh trong thời gian...

Da e bị thâm do mụn để lại ,e có sử dụng sp Acnes Facial Serum nhưng tình trạng thâm mờ ko đáng kể ,mọi ng có thể chỉ cho e sp nào trị thâm nhanh trong thời gian ngắn ko ạ

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận

Công ty Happy Skin Vietnam

Top