facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Da mình rất nhiều dầu thường xuyên bị mụn bọc mụn sưng rất to và đau nhức ai có cách nào chỉ giúp mình với

Da mình rất nhiều dầu thường xuyên bị mụn bọc mụn sưng rất to và đau nhức ai có cách nào chỉ giúp mình với

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top