facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Đây là 1 em mẫu mình makeup cho tham gia fes của poca. E ấy muốn mình nổi bật nhưng vẫn trẻ trung xinh xắn. Mọi người thấy sao ạ :)

Đây là 1 em mẫu mình makeup cho tham gia fes của poca. E ấy muốn mình nổi bật nhưng vẫn trẻ trung xinh xắn. Mọi người thấy sao ạ :)

Son peripera ink velvetSon peripera ink velvet

Lượt thích 55 Thích comment Bình luận
Top