facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Đồ make up sáng thường mình dùng cushion có spf còn tối nếu đi tiệc thì dùng bourjois

Đồ make up sáng thường mình dùng cushion có spf còn tối nếu đi tiệc thì dùng bourjois

guerlain eyeshadowguerlain eyeshadow

coffret d'or eyeshadowcoffret d'or eyeshadow

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top