facebook

Hội Garage Sale
                   23722 Thành viên 309 Bài viết

E có 2 cây BJ 15 và Agapan Painting Rouge01 mưa mới mới dùng thử 1 lần và k có nhu cầu dùng đến muốn nhượng lại ạ . Son e mua ở Phương Juine , ai ở Hải Phòng yêu...

E có 2 cây BJ 15 và Agapan Painting Rouge01 mưa mới mới dùng thử 1 lần và k có nhu cầu dùng đến muốn nhượng lại ạ . Son e mua ở Phương Juine , ai ở Hải Phòng yêu mỹ phẩm sẽ k xa lạ hihi ☺️
BJ 200 ( new 250 ) + Agapan 130 ( new 180 ) có fix ạ . liên hệ 0936583905 cả Hải Phòng và Hà Nội 👌👌👌💕💕

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top