facebook

Hội nói không với mụn
                   4386 Thành viên 649 Bài viết

Mấy a/c/e ai sd spham này r cho xin review với ạ e cam ơn. Hiện tại da sau đợt mụn kinh hoàng để lại nhiêu vêt thâm và kèm sẹo lõm nưa với vẫn còn 1,2 nôt mụn mủ...

Mấy a/c/e ai sd spham này r cho xin review với ạ e cam ơn. Hiện tại da sau đợt mụn kinh hoàng để lại nhiêu vêt thâm và kèm sẹo lõm nưa với vẫn còn 1,2 nôt mụn mủ k biêt có sd spham này đc k ạ???

Lượt thích 11 Thích comment1 Bình luận
Trần Lâm

Trần Lâm nghe bảo loại này khuyên dùng cho da thường, với bạn vẫn còn mụn, mình nghĩ nên tập trung vấn đề trị mụn đã.

5 năm trước

nghe bảo loại này khuyên dùng cho da thường, với bạn vẫn còn mụn, mình nghĩ nên tập trung vấn đề trị mụn đã.
  Hủy

Công ty Happy Skin Vietnam

Top