facebook

Hội nói không với mụn
                   4386 Thành viên 649 Bài viết

Mình bị mụn thịt nhỏ li ti từ bé ở trên gò má. Ai có cách gì chữa đơn giảm và hiệu quả không chỉ mình với

Mình bị mụn thịt nhỏ li ti từ bé ở trên gò má. Ai có cách gì chữa đơn giảm và hiệu quả không chỉ mình với

Lượt thích 0 Thích comment1 Bình luận
O Hong Nhung

O Hong Nhung Mụn thịt thì chỉ trị bằng đốt điện hoặc bắn laser, nhưng một thời gian cũng bị lại chứ không hết hẵn được

5 năm trước

Mụn thịt thì chỉ trị bằng đốt điện hoặc bắn laser, nhưng một thời gian cũng bị lại chứ không hết hẵn được
  Hủy

Công ty Happy Skin Vietnam

Top