facebook

Hội Garage Sale
                   23724 Thành viên 310 Bài viết

Mình đang điều trị mụn nên không dùng sp này, muốn bán lại. Mình dùng đc khoảng chục ngày, mỗi lần khoảng 1 hạt đỗ. Mình mua 350k, bh bán lại 250k

Mình đang điều trị mụn nên không dùng sp này, muốn bán lại. Mình dùng đc khoảng chục ngày, mỗi lần khoảng 1 hạt đỗ. Mình mua 350k, bh bán lại 250k

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top