facebook

Hội mỹ phẩm high-end
                   2360 Thành viên 98 Bài viết

mọi người ơi cho em hỏi, em vừa order 2 e này trên TheBodyShop.com.vn, sao khi nhận được sản phẩm không có seal bên ngoài cũng như mở bên trong sản phẩm vẫn không...

mọi người ơi cho em hỏi, em vừa order 2 e này trên TheBodyShop.com.vn, sao khi nhận được sản phẩm không có seal bên ngoài cũng như mở bên trong sản phẩm vẫn không có seal bao bọc vậy mọi người?

Lượt thích 0 Thích comment3 Bình luận
Vũ Đạt

Vũ Đạt Hi bạn! hầu hết theo mình là người cũng hay sài TBS thì thường sẽ không có màn seal nha

3 năm trước

Hi bạn! hầu hết theo mình là người cũng hay sài TBS thì thường sẽ không có màn seal nha
  Hủy
Vũ Đạt

Vũ Đạt Hi bạn! hầu hết theo mình là người cũng hay sài TBS thì thường sẽ không có màn seal nha

3 năm trước

Hi bạn! hầu hết theo mình là người cũng hay sài TBS thì thường sẽ không có màn seal nha
  Hủy
linh nguyen

linh nguyen Bạn gọi lên hãng chưa? Hoặc ra cửa hàng tham khảo thử xem

3 năm trước

Bạn gọi lên hãng chưa? Hoặc ra cửa hàng tham khảo thử xem
  Hủy
Top