facebook

Hội mê makeup
                   3521 Thành viên 578 Bài viết

Nghịch chút với cái blush 😬. Chấm má hồng phong cách freckles, ngang qua sóng mũi luôn nhưng nhìn ảnh chắc khó thấy mn nhỉ 😂 P/s: Tông trong hình là P06 thiên phía...

Nghịch chút với cái blush 😬. Chấm má hồng phong cách freckles, ngang qua sóng mũi luôn nhưng nhìn ảnh chắc khó thấy mn nhỉ 😂
P/s: Tông trong hình là P06 thiên phía cam

TONY MOLY Cheektone Single Blusher (Powder)TONY MOLY Cheektone Single Blusher (Powder)

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top