facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Trc đây e bị nám rất nhiều, da sạm do công việc. Từ ngàu sd sp này, e thấy da e sáng len rất nhiều. E cảm thấy rất vui.hiji e sẽ tiếp tuck sp sp

Trc đây e bị nám rất nhiều, da sạm do công việc. Từ ngàu sd sp này, e thấy da e sáng len rất nhiều. E cảm thấy rất vui.hiji e sẽ tiếp tuck sp sp

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top