facebook

Baby Quasar Plus Basic 


Giảm nếp nhăn Công nghệ

Giờ đây Bao gồm C-Factor
Baby Quasar MD điện tour bao gồm:
 • Baby Quasar MD
 • 110-240V Power Adapter
 • Sổ hướng dẫn sử dụng
 • Kem baby Quasar Hydraplenish Collagen
Trong năm 2007, Quasar Bio-Tech định nghĩa lại về nhà công cụ chăm sóc cá nhân bằng cách giới thiệu công nghệ mới chuyên nghiệp cho thị trường tiêu dùng. Là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong các công cụ chăm sóc cá nhân với các thiết bị chăm sóc cá nhân của người tiêu dùng phổ biến đầu tiên, Baby Quasar, chúng tôi tiếp tục cam kết của chúng tôi để mang lại công cụ liệu pháp ánh sáng chất lượng cao mới cho thị trường tiêu thụ với nghiên cứu và phát triển chưa từng có.
 • Xử lý Nếp nhăn quanh mắt
 • Phổ biến nhất Ánh sáng trị liệu Công cụ
 • Bền bỉ Anodized nhôm
 • 5 năm trên bảo hành
Made in USA

   Xin lưu ý: Mục này đã được xây dựng để Mỹ thông số kỹ thuật điện tử và có thể cần phải sửa đổi hoặc chuyển đổi bổ sung để được sử dụng ở các nước khác ngoài Mỹ và Canada.

   ©Quasar Bio-tech, Inc.


   • Áp dụng ánh sáng trực tiếp vào lĩnh vực điều trị trong ba phút.
   • Sử dụng để điều trị nếp nhăn quanh mắt.

   Đang cập nhật

   Bình luận


   Công ty Happy Skin Vietnam

   Top