facebook

Badger Natural Lip Care Balm, Lavender and Orange 


Soothing Relief For Dry Skin

  • 100% Natural
  • Mostly Organic
  • Totally Good!

Try It! Use It! Never Lose It!

Nutrient rich, elegantly soothing and full of fabulous scent. . Just smooth it on.

Relief Soothing Cho Da Khô


100% tự nhiên

Chủ yếu là hữu cơ

Hoàn toàn tốt!

Thử nó! Sử dụng nó! Đừng để vuột mất!

Giàu tinh chất dưỡng, thanh lịch nhẹ nhàng và đầy hương thơm tuyệt vời. . Chỉ bôi nó lên.

©W.S. Badger Company, Inc.

Đang cập nhật

Extra Virgin Olive Oil (Organic), Castor (Ricinus Communis) Seed Oil, Beeswax (Apis Mellifera), Aloe Vera (Aloe Barbadensis) Extract, Rose Hip, Sea Buckthorn Berry, Essential Oil of: Lavender, Sweet Orange & Sicilian Orange

Extra Virgin Olive Oil (hữu cơ), Castor (Ricinus communis) Seed Oil, sáp ong (Apis mellifera), Aloe Vera (Aloe Barbadensis) Extract, Rose Hip, biển cây hắc mai Berry, tinh dầu của: Lavender, Sweet Orange & Sicilia Orange

Bình luận


Công ty Happy Skin Vietnam

Top