facebook

DeVita Under Eye Repair Serum 


Under Eye 911...!
DeVita Natural Skin Care
|ab•so•lute| minerals™
Ask For It By Name

 • Helps Relieve Dark Circles
 • Encourages Circulation
 • With Vitamin K, Hesperidin & Astaxanthin
 • Paraben Free
 • 100% Vegan

Dark circles - they can be a face emergency - and they are often just a result of inadequate circulation to the fine and delicate tissues under the eyes.  DeVita offers the latest in cutting-edge technology providing the most effective level of Vitamin K to assist in relieving the look of dark circles by encouraging circulation, as well as Hesperidin for increased moisturization, and Astaxanthin for powerful antioxidant protection.

For over ten years now DeVita has been dedicated to developing beautifully pure age defying skin care products.  DeVita now brings that care and expertise to their exclusive line of color cosmetics - |ab•so•lute| minerals.  Just great, healthy coverage you can count on absolutely...

The DeVita Story...

For nearly my entire adult life my skin had suffered from chronic cystic acne, and then when my 40's hit, so did the ravages of the Arizona sun I had lived in all my adult life.  After spending many hundreds of dollars on expensive "name brand" products, which did nothing except break down my bank account and break out my face, I decided to use my background in chemistry to "deconstruct" those well known high priced potions.  I discovered there was nothing in them that would do what they claimed, nor was there any ingredient used that should be so costly.  And then, to top it all off, they were all loaded with poisons and preservatives!

After that sad discovery, I knew I had to take matters into my own hands.  At that time, I had a small essential oils company, and I began working with organic aloe vera as a dynamic delivery system together with cutting edge advancements in active natural ingredients to create the beginnings of an effective natural products line.  I began using them and getting great results, which all my family and friends noticed.  They, of course demanded to let in on my secret;  so after exhaustive and extensive research and development - DeVita Natural Skin Care was Born!

Our Basic Philosophy?

 • Make it Clean
 • Make it Work
 • Make it Natural
 • Make it Exceptional
 • Make it DeVita!

"Guided by Nature, Driven by Science"

All our packaging is made from recycled paper.

Made in USA
1-877-2-DEVITA

©Devita International, Inc

Under Eye 911...!

DeVita Natural Skin Care

|ab•so•lute| minerals™

Ask For It By Name

 • Giúp giảm quần thăm
 • tăng sự lưu thông
 • Với Vitamin K, Hesperidin & Astaxanthin
 • Không chứa paraben
 • 100% 
 Quầng thâm - họ có thể là một trường hợp khẩn cấp phải đối mặt - và họ thường chỉ là một kết quả của việc lưu thông không đủ để mô tốt và tinh tế dưới mắt. DeVita cung cấp mới nhất trong công nghệ tiên tiến cung cấp mức hiệu quả nhất của vitamin K để hỗ trợ trong việc làm giảm diện của quầng thâm bằng cách khuyến khích lưu thông, cũng như tăng độ ẩm cho Hesperidin, và Astaxanthin bảo vệ chống oxy hóa mạnh mẽ.

Trong hơn mười năm nay DeVita đã được dành riêng để phát triển các sản phẩm chăm sóc da tuổi bất chấp đẹp tinh khiết. DeVita bây giờ mang đến sự chăm sóc và chuyên môn để dòng độc quyền của họ về mỹ phẩm màu - | ab • vậy • sáo | khoáng sản. Chỉ là tuyệt vời, bảo hiểm sức khỏe, bạn có thể đếm trên hoàn toàn ...
The DeVita Story...
Trong gần suốt cuộc đời da của tôi đã bị mụn trứng cá nang mạn tính, và sau đó khi 40 tôi nhấn, do đó đã làm sự tàn phá của ánh nắng mặt trời Arizona tôi đã sống trong suốt cuộc đời trưởng thành của tôi. Sau khi chi tiêu hàng trăm đô la vào các sản phẩm đắt tiền "thương hiệu", mà không làm gì ngoại trừ phá vỡ tài khoản ngân hàng của tôi và thoát ra khỏi mặt tôi, tôi quyết định sử dụng nền tảng của tôi trong hóa học để "mổ xẻ" những người nổi tiếng potions giá cao. Tôi phát hiện ra là không có gì trong đó mà có thể làm những gì họ tuyên bố, cũng không có bất kỳ thành phần được sử dụng mà nên quá tốn kém. Và sau đó, để đầu nó tất cả ra, tất cả họ đều nạp với các chất độc và chất bảo quản!
Sau đó phát hiện buồn, tôi biết tôi đã phải đưa vấn đề vào tay của riêng tôi. Vào thời điểm đó, tôi đã có một công ty tinh dầu nhỏ, và tôi bắt đầu làm việc với aloe vera hữu cơ như một hệ thống phân phối năng động cùng với những tiến bộ cắt cạnh trong thành phần tự nhiên hoạt động để tạo ra sự khởi đầu của một dòng sản phẩm tự nhiên hiệu quả. Tôi bắt đầu sử dụng chúng và nhận được kết quả tuyệt vời, mà tất cả các gia đình và bạn bè của tôi nhận thấy. Họ, tất nhiên yêu cầu để cho ở trên bí mật của tôi; vì vậy sau khi nghiên cứu toàn diện và sâu rộng và phát triển - DeVita Natural Skin Care đã được sinh ra!
Triết học cơ bản
 • Làm cho nó sạch
 • Lam cho no hoạt động
 • Làm cho nó tự nhiên
 • Làm cho nó vượt trội
 • Làm cho nó DeVita!
"Được hướng dẫn bởi thiên nhiên, dẫn dắt bởi Khoa học"
Tất cả các bao bì của chúng tôi được làm từ giấy tái chế.
Sản xuất tại Mỹ

After cleansing and toning, apply by patting gently under eye area using pinky fingers.

Sau khi làm sạch da, áp dụng bằng cách vỗ nhẹ nhàng dưới vùng mắt bằng cách sử dụng những ngón tay út.

Aloe Barbadensis* (Aloe Vera Gel), Camellia Sinensis (Japanese Green Tea) Leaf Extract, Euphrasia Officinalis (Eyebright) Extract, Tocopherol (Vitamin E), Zinc Oxide, Retinol (Vitamin A), Hesperidin Methyl Chalcone (Derived from Citrus Fruit), Haematococcus Pluvialis (Astaxanthin) Extract (Derived from Microalgae), Phytomenadione (Vitamin K), Hydroxymethylcellulose (Plant Source), Potassium Sorbate, Vitis Vinifera (Grape Seed) Extract., Ingredient Labeling Adheres to International INCI Standards., *Certified Organic, No GMO's

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top