facebook

Palladio Electric Purple Eyeliner Pencil


Palladio's Electric Purple Eyeliner Pencil is a standard sized wooden eye liner pencil can be sharpened to your taste with one of the many eye pencil sharpeners available on ULTA.com.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top