facebook

ULTA Highlighting Brush


The Ulta Highlighting Brush is designed to "highlight" you face with a light application of shimmery powder. Use Ulta Brush & Sponge Cleaner to regularly clean your brushes.

Đang cập nhật

Dip your brush into loose powder. Tap to release excess powder. Gently dust the powder on forehead, cheekbones, nose and chin, where ever you want shimmering highlights!

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top