facebook

ULTA Kabuki Brush


Firm, full brush of soft synthetic bristles provides even and smooth application. Ideal to use with face powders, bronzers or blush. Great buffing tool for an airbrushed look.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top