facebook

2B Colours Kajal-Kohl Cream Velvet Rectractable Eyeliner


2B Colours Kajal-Kohl Cream Velvet Retractable Eyeliner helps you get the most beautiful looks with ease. Soft as velvet.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top