facebook

Real Techniques Limited Edition Duo Fiber Collection


Real Techniques Limited Edition duo-fiber collection allows you to create soft layers + add texture. These duo-fiber brushes are perfect for building color from light to dense.

  • Duo-Fiber Face Brush: For lightweight application + blending of face powder or pigments
  • Duo-Fiber Contour Brush: For controlled contouring + sculpting
  • Duo-Fiber Eye Brush: Add finishing touches to the eyes

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top