facebook

Maybelline Master Graphic by EyeStudio


Master Graphic by EyeStudio allows you to draw the boldest line with the smallest edge. Pitch black finish that you can wear all day! Use the flat side for bold lines and the sharp tip for the edges.

Master Graphic by EyeStudio cho phép bạn vẽ đường kẻ đậm nhất với những góc cạnh nhỏ nhất. Màu đen cơ bản mà bạn có thể sử dụng cả ngày! Dùng mặt phẳng để có những đường kẻ đậm và dùng đầu bén để có những góc cạnh.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top