facebook

Nourishing Mascara Base


Những gì nó là:
Một cơ sở đó tăng cường hiệu lực và kết thúc của mascara.

Những gì nó làm:
Bước lên lông mi của bạn trông có cơ sở mascara sáng tạo này. Áp dụng cơ sở rìa-tăng này để nâng cao khối lượng, chiều dài, và độ cong của mỗi sợi mi.

Cách sử dụng gợi ý:
-Sử Dụng sau khi Shiseido Eyelash Curler, áp dụng như một cơ sở cho Perfect Mascara Xác định lượng để nâng cao khối lượng, chiều dài, và đội cong của mỗi sợi mi.

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top