facebook

Eyeko Online Only Sport Waterproof Eye Liner


Eyeko Sport Waterproof Eye Liner multi-effect gel, waterproof, which slides to the application and does not flow.

(0.017 oz.)

Đang cập nhật

Apply to the eye area , the interior edge of the eye as needed.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top