facebook

Real Techniques Silicone Eye Liner Brush


Boost your look with effortlessly enhanced eyes, using Real Techniques' new Silicone Eye Liner Brush! It's the ultimate tool for smooth, precise application of liquid or cream eyeliner. Provides a smooth application of product without pulling or tugging the skin.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top