facebook

Smart Shade CC Luminous Primer


Revlon's Smart Shade CC Luminous Primer làm mịn da và làm đều da với màu điều chỉnh sắc tố trung hòa tấy đỏ và màu sắc không đồng đều, trong khi  tạ ra cho ra một chút ánh sáng lung linh. Dùng một mình hoặc dưới kem nền.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


Top