facebook

Superprimer Colour Corrects Redness


Trọng lượng nhẹ, không dầutạo ra một lớp lót trang điểm lý tưởng. Điều chỉnh màu và một loạt các mối quan tâm, chuẩn bị cho ứng dụng trang điểm . Màu sắc lướt trên đồng đều, chính xác.

Đang cập nhật

For best results, apply after 3-Step Care System. Smooth over entire face or where needed with fingertips, or makeup sponge before foundation.

Bình luận


Top