facebook

Studio Basics Travel Brush Set


Enjoy perfectly applied and finsihed makeup on-the-go with this Travel Brush Set by Studio Basics.

Đang cập nhật

To keep brushes clean, ws with mild soap and warm water. Place on flat surface to let dry.

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top