facebook

Prestige Cosmetics Ultra Precision Slim Liner


Prestige Cosmetics Ultra Precision Slim Liner is a 14 hr extreme long-lasting eyeliner. Unique tiny ultra soft tip. Grip area on barrel for smooth, comfortable and precise application. Featured in a retractable twist mechansim that does not require sharpening.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top