facebook

Prestige Cosmetics Velvety Smoky Eye Pencil Waterproof


Prestige Cosmetics Velvety Smokey Eye Pencil is a 12 hr extreme long-lasting and waterproof eyeliner. Use the soft smudging sponge to create ultimate smoky eye look. Cutting-edge smokey powder eyeliner technology. Velvety-soft application. Dramatic ultra black semi-matte finish. Do not budge or transfer. Safe for waterline use.

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top