facebook

Volumizing Lash Powder


Bộ sản phẩm của Essence đem đến hàng mi tuyệt đẹp! Chỉ đơn giản thế này: Chải mascara với sản phẩm mascara yêu thích của bạn trong bộ sưu tập Essence Mascara. Quét sản phẩm Volumizing Lash Powder lên mi trước khi mascara khô. Chải thêm một lớp mascara nữa và cùng ngạc nhiên trước kết quả sản phẩm này mang lại nào!

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Bình luận


X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top