6-hydroxy-2-tetramethylchroman-5-carboxyic acid

Tên gọi khác: 6-hydroxy-2-tetramethylchroman-5-carboxyic acid

6-hydroxy-2-tetramethylchroman-5-carboxyic acid-

một chất chống các gốc tự do. Các nghiên cứu chỉ ra rằng nó xuyên qua da hiệu quả hơn vitamin E. Nó có thể dùng trong lotion tạo độ ẩm.


Top