Agrimony extract (Agrimonia eupatoria)

Tên gọi khác: Agrimony extract (Agrimonia eupatoria)

Agrimony extract (Agrimonia eupatoria)– chiết xuất cỏ long nha – chất làm se da. Được xem là thành phần thực vật có lợi dùng trong toners


Top