Alginate

Tên gọi khác: Alginate

Alginate– được dùng như chất làm đặc trong các chất nguyên liệu chế tạo mỹ phẩm. algiante có thể sử dụng như chế phẩm vi nang và có được từ chiết xuất marine


Top