Alpha-isomethyl ionone

Tên gọi khác: Alpha-isomethyl ionone

Alpha-isomethyl ionone– được dùng để át mùi trong quá trình điều chế


Top