Arachidyl propionate

Tên gọi khác: Arachidyl propionate

Arachidyl propionate– giúp lan truyền nhanh các chất trong mỹ phẩm. Nó tạo cảm giác không dầu và óng ánh. Đây cũng là một este không gây bít lỗ chân lông, vừa cứng vừa dẻo mà tan chảy ở nhiệt độ cơ thể. Một số người xem nó như chất thay thế khả thi cho lanolin


Top