Ascorbyl polypeptide

Tên gọi khác: Ascorbyl polypeptide

Ascorbyl polypeptide– là chất cho phép đưa vitamin C vào các thành phần điều chế mỹ phẩm tốt hơn.


Top