Barley oil (hordeum vulgare)

Tên gọi khác: Barley oil (hordeum vulgare)

Barley oil (hordeum vulgare)– Dầu barley– một loại dầu nền có tính chất làm da êm dịu.


Top