Bentonite (bentonite clay)

Tên gọi khác: Bentonite (bentonite clay)

Bentonite (bentonite clay)– được dùng để điều chỉnh tính nhớt và độ huyền phù trong quá trình điều chế mỹ phẩm. Nó cũng tác dụng như chất ổn định công thức chung. Khả năng hút nước của Bentonite cho phép nó chuyển sang dạng khối gelatin. Bởi có các chất tạo huyền phù, nó được dùng trong mặt nạ đắp mặt. Được coi là một nguyên liệu thô không gây nổi mụn, bentonite là đất sét nhôm silicate dạng keo


Top