Benzyl alcohol

Tên gọi khác: Benzyl alcohol

Benzyl alcohol– chất bảo quản chống lại vi khuẩn, được dùng ở nồng độ tứ 1– 3%. Nó có thể gây kích ứng da


Top