Biosaccharide gum-1

Tên gọi khác: Biosaccharide gum-1

Biosaccharide gum-1– một chất dưỡng ẩm da và chất làm ẩm. Đây là một dẫn xuất của sorbitol. Xem thêm sorbitol.


Top