Bis-digylceryl polyacryadipate-2

Tên gọi khác: Bis-digylceryl polyacryadipate-2

Bis-digylceryl polyacryadipate-2– một chất tổng hợp nhân tạo cho lanolin, là chất làm mềm da


Top